Sist oppdatert: 31.05.2023 21:00:14Siste
31.05.2023
30.05.2023
29.05.2023
28.05.2023
27.05.2023
26.05.2023
25.05.2023
24.05.2023
23.05.2023
22.05.2023
21.05.2023
20.05.2023
19.05.2023
18.05.2023
17.05.2023
16.05.2023
15.05.2023
14.05.2023
13.05.2023
12.05.2023
11.05.2023
10.05.2023
09.05.2023
08.05.2023
07.05.2023
06.05.2023
05.05.2023
04.05.2023
03.05.2023
02.05.2023
01.05.2023
April 2023
Mars 2023
Februar 2023
Januar 2023
Desember 2022

Saker
Utgivelser

Om ITART

31.05.2023

#Askvoll#I#Domene#JohenenPageraForlag#Trening#www.JohenenPagera.no

Jeg har jobbet litt med redigering i dag på Johenen Pagera Forlag, og har blant annet jobbet med den nyeste boken til forlaget som har tittelen; 'Sokrates Aristoteles'. Den blir i alt på 45 sider, og har i dag fått en fremside og bakside, og jeg har utført en del rettskriving.

Det er kjekt å tenke på hvordan jeg nå kan gå i gang med sommeren fra i morgen av etter å ha nettopp gjort meg ferdig med hele ti bøker på Johenen Pagera Forlag, som jeg har jobbet med i noen måneder! Jeg vil med dette ønske alle en god sommer, som begynner i morgen.Begrep, ord, navn, sitat og setninger:

Navn: I. Man

Navn: I. Woman

Sitat: "Vi skal skylde på deg for alt!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen tyskere som hadde syndet mot hele verdens befolkning og som skrek til en uskyldig nordmann sitatet. Nordmannen fikk de fengslet og lo etterpå med glede utenfor slik at de hørte det og sa ordet glede til dem.

Sitat "Du er ingenting Tom André Tveit, sier den hele norske betjening!" - Sitat til skjønnlitteratur om en god mann som har lagt til rette for en helt ny evigvarende komikk i verden ved kallenavnet; 'Carus II.', som grunnlegger komikken på en avansering av menneskeheten. Han får motstand fra enkelte sinnsyke grupperinger som blant annet skriker sitatet som vist, men den gode mannen ler da det også er veldig komisk. Tillegg: Navnet Tom André Tveit har ingenting med mitt navn å gjøre selv om navnet er ganske likt.

Sitat: "Han likte ikke den fasongjen!" - Sitat til skjønnlitteratur om en god mann som laget et bilde om kjærlighet engang og der et helt folk ble sinnsyk av det og kom til å si sitatet om bildet omlag ti år senere. Den gode mannen lo da av at folkets menn hadde sagt sitatet og brukte ordet fasong om det. I bildet hadde det blant annet vært noen linjer som rammer ut mot kantene og det var de mennene tenkte på når de brukte ordet fasong, og han lo derfor i flere døgn om det ordet. Tillegg: Språket i sitatet er ikke helt grammatisk korrekt.

Sitat: "Se hvor djevelsk ...!" - Sitat til skjønnlitteratur om en elite i et samfunn som gikk fallitt. De hadde tidligere en styringsform der de brukte ulike knep for å lage komikk, men når en god mann plutselig hadde bedre komikk så begynte de å hate selve det komiske, og ble fortapt. Den gode mannen tok over alt og det endte det hele med at han fikk all makten og han lo.

Sitat: "No kjem snart båtur!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen islendinger som hadde en stamfar som truet en god mann som sitatet viser. De ble selv truet og begynte å frykte, og den gode mannen lo. Tillegg: Sitatet er ikke helt grammatisk korrekt. Sitatet er noe redigert.


© 2023