Sist oppdatert: 27.05.2024 15:28:23Siste
27.05.2024
25.05.2024
24.05.2024
23.05.2024
22.05.2024
21.05.2024
20.05.2024
18.05.2024
17.05.2024
16.05.2024
15.05.2024
14.05.2024
13.05.2024
12.05.2024
11.05.2024
10.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
07.05.2024
06.05.2024
04.05.2024
03.05.2024
02.05.2024
01.05.2024
April 2024
Mars 2024
Februar 2024
Januar 2024
Desember 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
Juni 2023
Mai 2023
April 2023
Mars 2023
Februar 2023
Januar 2023
Desember 2022

Saker
Utgivelser

Om ITART

27.05.2024Begrep, ord, navn og setninger - omlag med det gode:

Setning: "Mektigere enn det mektigste - mektigst." - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som flyttet på noe som var kjent for å være det mektigste og som sa setningen til en annen mann etterpå.

Begrep, ord, navn og setninger - omlag mot det onde:

Navn: J. L. Leif 'Sykkelvelten' Vesett Svartolf II. @Golgata II. #TarHF

Navn: D. Second-Part Before-Trial Head-Lie

Navn: D. Elisix Himmelting-Nedlagt Heleni-Sketch Something III.

Navn: D. Luther Katakak

Navn: D. Syttendemai Egerbest

Navn: D. Isac-Concept

Navn: D. Satanbestyret

Navn: D. Hatedyr

Navn: D. Sykkelmekaniker

Navn: D. Fred

Navn: D. Slaught-Norslek

Setning: "Slakt det norske folk om de prøver å ha noe med meg og mine bøker og verk å gjøre! De får aldri lov til å ha noe med meg og mine bøker og verk å gjøre." - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som er en general og som har makt til å gjennomføre en bombing med atomvåpen i Norge over hele den norske befolkningen og som sier setningen til en annen god mann i militæret, og sprer budskapet til alle hans kontakter i verden.

Navn: D. Roysjøen

Navn: I. Potamo Vercingetorix-Task Done

Navn: A. T. T. Goalkati Æme Svartolf III. @Golgata II. #TarHF

Navn: D. Second-Part Before-Trial Head-Lie Løgnkampanje-Etterførstekontakt Rebbiebeggie


© 2024