Sist oppdatert: 16.05.2024 22:45:37Siste
16.05.2024
15.05.2024
14.05.2024
13.05.2024
12.05.2024
11.05.2024
10.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
07.05.2024
06.05.2024
04.05.2024
03.05.2024
02.05.2024
01.05.2024
April 2024
Mars 2024
Februar 2024
Januar 2024
Desember 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
Juni 2023
Mai 2023
April 2023
Mars 2023
Februar 2023
Januar 2023
Desember 2022

Saker
Utgivelser

Om ITART

16.05.2024Begrep, ord, navn og setninger - omlag med det gode:

Setning: "Nekter en god moral, så taper en - vær god!" - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som gav et råd til noen ungdommer etter at foreldrene til ungdommene ville det.

Begrep, ord, navn og setninger - omlag mot det onde:

Navn: "Natten er godest." - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som snakket til noen andre menn, der de andre mennene spurte han ut om holdningen hans om natten etterpå.

Navn: J. L. Leif 'Sykkylven' Vesett Svartolf II. @Golgata II. #TarHF

Navn: D. Elisix Himmelting-Nedlagt Somali-Sketch Thirdman III.

Navn: D. Luther Katakak

Navn: D. Murakami Questi

Navn: D. Murakamito Questi

Navn: I. Båtkunne Menslektvilsomlasseto

Navn: D. Status Forfatterrollen Samfunnet Sykperson

Navn: J. L. Leif 'Sykkylven' Vesett Svartolf Sneglhusene II.


© 2024