Sist oppdatert: 22.05.2024 15:55:42Siste
22.05.2024
21.05.2024
20.05.2024
18.05.2024
17.05.2024
16.05.2024
15.05.2024
14.05.2024
13.05.2024
12.05.2024
11.05.2024
10.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
07.05.2024
06.05.2024
04.05.2024
03.05.2024
02.05.2024
01.05.2024
April 2024
Mars 2024
Februar 2024
Januar 2024
Desember 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
Juni 2023
Mai 2023
April 2023
Mars 2023
Februar 2023
Januar 2023
Desember 2022

Saker
Utgivelser

Om ITART

22.05.2024Begrep, ord, navn og setninger - omlag med det gode:

Setning: "Det gode er moralen." - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som sier setningen til en annen god mann.

Begrep, ord, navn og setninger - omlag mot det onde:

Navn: J. L. Leif 'Sykkelvelten' Vesett Svartolf II. @Golgata II. #TarHF

Navn: D. Elisix Himmelting-Nedlagt Heleni-Sketch Something III.

Navn: D. Luther Katakak

Navn: D. Syttendemai Egerbest

Navn: D. Isac-Concept

Navn: D. Satanbestyret

Navn: D. Hatedyr

Navn: D. Fred

Setning: "Slakt det norske folk om de prøver å ha noe med meg og mine bøker og verk å gjøre! De får aldri lov til å ha noe med meg og mine bøker og verk å gjøre." - Setning til skjønnlitteratur om en god mann som er en general og som har makt til å gjennomføre en bombing med atomvåpen i Norge over hele den norske befolkningen og som sier setningen til en annen god mann i militæret, og sprer budskapet til alle hans kontakter i verden.

Navn: D. Hatedyr Vanligliv-Verdenskrigspsyko

Navn: D. Tiizh-Hiim

Navn: Kjetil Hatedyr

Navn: D. Elisix Himmelting-Nedlagt Heleni-Sketch Anaikkjesokultaltso III.

Navn: D. Linesman

Navn: D. Gunnarman

Navn: D. Gunnarman Boknår Brennell

Navn: D. Gunnarman Pågrunnavhvem Boknår Brennell

Navn: D. Offerman

Navn: D. Offerman Tohundreårførdød

Navn: D. Fotnivåman

Navn: D. Gunnarman Pågrunnavhvem Boknår Innholdsnuspørsmål Brennell

Navn: I. Murakamito

Navn: D. Gunnarman Innholdsnuspørsmål Bokbål-Allerede-Spørsmål

Navn: D. Gunnarman Alltidette

Navn: J. L. Leif 'Uteliggerene' Vesett Blackdevil Svartolf II. @Golgata II. #TarHF

Navn: I. Shinni


© 2024